• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #23 Thái Ngọc Quý

  Tài sản hiện tại

  1,835.9 tỷ VNĐ

  37.3 tỷ | 2.08%

  Tài sản NVL: 33.935.766 cp (3.7%)

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)

Hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Cổ phiếu sở hữu33.935.766
Giá trị tài sản2.175,3 tỷ đồng
NVL 64.1 ▲8.1   |   14.5%
 

Biến động tài sản