• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #35 Phan Thu Hương

  Tài sản hiện tại

  1,331.2 tỷ VNĐ

  0.0 tỷ | 0.00%

  Tài sản VIC: 11.636.004 cp (0.4%)
  Bà Phan Thu Hương là một trong những nhân sự chủ chốt lâu năm tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam, nơi bà đang nắm giữ ghế Tổng giám đốc. Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam hiện là cổ đông tổ chức lớn nhất của Tập đoàn Vingroup, là cổ đông sáng lập của VIC và giữ trên 13,3% vốn của tập đoàn này.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)

Hoạt động của doanh nghiệp

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
Cổ phiếu sở hữu11.636.004
Giá trị tài sản1.024,0 tỷ đồng
VIC 88.0 ▼-26.9   |   -23.4%
 

Biến động tài sản