• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #22 Nguyễn Thu Thủy

  Tài sản hiện tại

  1,909.2 tỷ VNĐ

  -11.3 tỷ | -0.59%

  Tài sản VPB: 75.315.434 cp (5.0%)
  Bà Nguyễn Thu Thuỷ là vợ ông Lô Bằng Giang, Phó chủ tịch HĐQT của VPBank. Bà Thuỷ đang nắm giữ 46,5 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 3,311% vốn điều lệ ngân hàng.
  Ông Lô Bằng Giang hiện đang nắm gần 1,9 triệu cổ phần VPB, tương đương 0,134% vốn điều lệ. Tuy nhiên, những người có liên quan lại nắm một lượng lớn cổ phiếu ngân hàng.
  Cụ thể, mẹ đẻ ông Giang, bà Lý Thị Thu Hà đang nắm tới gần 64,6 triệu cổ phần, tương đương 4,593% vốn. Chị ruột cũng đang nắm lần lượt 1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,071 vốn điều lệ ngân hàng.
  Theo đó, tổng số cổ phần mà ông Giang và những người liên quan đang nắm giữ lên tới 114 triệu đơn vị, tương đương 8,109% vốn. Tổng giá trị số cổ phiếu ước tính đạt hơn 4,4 nghìn tỷ đồng.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)
Chồng Lô Bằng Giang 53.5
-0.6

Hoạt động của doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Cổ phiếu sở hữu75.315.434
Giá trị tài sản1.638,1 tỷ đồng
VPB 21.8 ▼-0.2   |   -0.7%
 

Biến động tài sản