• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #39 Nguyễn Duy Hưng

  Chủ tịch HĐQT/TGĐ SSI

  Tài sản hiện tại

  1,236.7 tỷ VNĐ

  -0.7 tỷ | -0.06%

  Ngày sinh 10/09/1962
  Cung hoàng đạo Xử Nữ
  Tài sản GIL: 398.300 cp (2.9%)
  PAN: 4.585.900 cp (3.8%)
  SSC: 703.550 cp (5.2%)
  FMC: 28.250 cp (0.1%)
  NSC: 413.188 cp (2.7%)
  SSI: 59.862.527 cp (12.0%)
  Học vấn Cử nhân Luật
  Ông Nguyễn Duy Hưng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI); Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xuyên Thái Bình (PAN); Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI(SSIAM); Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH NDH Việt Nam.

  Ông Hưng hiện đang nắm giữ 6 cổ phiếu SSI, FMC, PAN, DAC, SSC và NSC.

  Ông được biết đến là một nhà đầu tư có uy tín trên thị trường, thường có những phát biểu có tác động nhất định đến giới đầu tư chứng khoán. Ông Hưng sinh ra tại Thanh Hóa và tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)
Em Nguyễn Hồng Nam 576.2
Em Nguyễn Mạnh Hùng 88.5
Em Hà Thị Thanh Vân 46.8
0.0
Con Nguyễn Duy Khánh 24.6
0.0

Hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Cổ phiếu sở hữu28.250
Giá trị tài sản0,8 tỷ đồng
FMC 27.4 ▲1.7   |   6.6%
 

Biến động tài sản