• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #313 Ngô Minh Phương

  Tài sản hiện tại

  101.4 tỷ VNĐ

  -0.6 tỷ | -0.59%

  Tài sản VPB: 4.000.000 cp (0.3%)

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)
Bố Ngô Chí Dũng 1,781.0
-10.5

Hoạt động của doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Cổ phiếu sở hữu4.000.000
Giá trị tài sản87,0 tỷ đồng
VPB 21.8 ▼-0.2   |   -0.7%
 

Biến động tài sản