• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #17 Lý Thị Thu Hà

  Tài sản hiện tại

  2,648.9 tỷ VNĐ

  -15.7 tỷ | -0.59%

  Tài sản VPB: 104.492.859 cp (7.0%)
  Bà Lý Thị Thu Hà là mẹ đẻ ông Lô Bằng Giang, Phó Chủ tịch VPBank. Bà Hà hiện đang nắm tới gần 64,6 triệu cổ phần, tương đương 4,593% vốn 
  Ông Lô Bằng Giang hiện chỉ đang nắm gần 1,9 triệu cổ phần VPB, tương đương 0,134% vốn điều lệ. Tuy nhiên, những người có liên quan lại nắm một lượng lớn cổ phiếu ngân hàng.
  Chị ruột ông Giang và vợ ông Giang cũng đang nắm lần lượt 1 triệu và 46,5 triệu đơn vị, tương đương 0,071% và 3,311% vốn điều lệ ngân hàng.
  Theo đó, tổng số cổ phần mà ông Giang và những người liên quan đang nắm giữ lên tới 114 triệu đơn vị, tương đương 8.109% vốn. Tổng giá trị số cổ phiếu ước tính đạt hơn 4,4 nghìn tỷ đồng.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)
Con Lô Bằng Giang 53.5
-0.6

Hoạt động của doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Cổ phiếu sở hữu104.492.859
Giá trị tài sản2.272,7 tỷ đồng
VPB 21.8 ▼-0.2   |   -0.7%
 

Biến động tài sản