• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #41 Lê Thanh Liêm

  Tài sản hiện tại

  1,209.2 tỷ VNĐ

  24.6 tỷ | 2.08%

  Tài sản NVL: 22.351.000 cp (2.4%)
  Được biết, ông Lê Thanh Liêm là 1 trong 2 người được Credit Suisse chỉ định làm người nhân cổ phiếu do Novaland phát hành để hoán đổi khoản nợ trị giá 60 triệu USD.
  Theo đó, Novaland sẽ xin ý kiến cổ đông phát hành 33,46 triệu cổ phiếu cho Credit Suisse, thông qua 2 cá nhân là ông Nguyễn Như Pho (24,2 triệu cổ phiếu) và ông Lê Thanh Liêm (9,25 triệu cổ phiếu). Vốn điều lệ sau đợt phát hành dự kiến tăng lên 6.296 tỷ đồng.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)

Hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Cổ phiếu sở hữu22.351.000
Giá trị tài sản1.432,7 tỷ đồng
NVL 64.1 ▲8.1   |   14.5%
 

Biến động tài sản