• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #16 Kim Ngọc Cẩm Ly

  Tài sản hiện tại

  2,690.9 tỷ VNĐ

  -15.9 tỷ | -0.59%

  Tài sản VPB: 106.150.796 cp (7.1%)
  Bà Kim Ngọc Cẩm Ly là vợ ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT hiện đang nắm hơn 66,3 triệu đơn vị, tương đương 4,718% vốn. 
  Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT hiện đang nắm gần 35,8 triệu cổ phần, tương đương 2,545% vốn ngân hàng.
  Với việc nắm tổng cộng 7,263% vốn điều lệ ngân hàng, tài sản của vợ chồng Phó Chủ tịch lên tới gần 4.000 tỷ đồng, cùng lọt vào top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)
Chồng Bùi Hải Quân 907.1
-5.4

Hoạt động của doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Cổ phiếu sở hữu106.150.796
Giá trị tài sản2.308,8 tỷ đồng
VPB 21.8 ▼-0.2   |   -0.7%
 

Biến động tài sản