• Top người giàu Việt Nam

  Xem danh sách đầy đủ

  #13 Hoàng Anh Minh

  Tài sản hiện tại

  3,067.9 tỷ VNĐ

  -18.2 tỷ | -0.59%

  Tài sản VPB: 121.021.046 cp (8.1%)
  Bà Hoàng Anh Minh là vợ ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank. Bà Minh hiện nắm hơn 67,9 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,831% vốn ngân hàng. 
  Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank hiện đang nắm 70,25 triệu cổ phần, chiếm 4,997% vốn điều lệ ngân hàng. 
  Trong khi đó, bà Vũ Thị Quyên, mẹ đẻ ông Dũng cũng đang nắm gần 66,6 triệu cổ phần, tương đương 4,734% vốn. Ước tính số cổ phần mà mẹ và vợ Chủ tịch đang nắm giữ trị giá lần lượt gần 2,6 nghìn tỷ đồng và 2,65 nghìn tỷ đồng.
  Tính ra, Chủ tịch VPBank cùng người có liên quan đang nắm tới hơn 204,7 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 14,562% vốn điều lệ ngân hàng.

Người có liên quan

Quan hệHọ tên Tài sản
(tỷ đồng)
Chồng Ngô Chí Dũng 1,781.0
-10.5

Hoạt động của doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Cổ phiếu sở hữu121.021.046
Giá trị tài sản2.632,2 tỷ đồng
VPB 21.8 ▼-0.2   |   -0.7%
 

Biến động tài sản