Danh sách công ty niêm yết

Công tyGiáThay đổi
CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG 23.6 0.5 2.17%
CTCP Tập đoàn Hoa Sen HSG 7.7 0.0 0.39%